Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Bilgilendirme


Kolay Konferans gizlilik hakkınıza saygı duyar. Bu bilgilendirme eki, kolay konferans.com video toplantı hizmeti için hangi kişisel bilgilerin ve neden işlendiğini açıklar.

Kolay Konferans Hangi Kişisel Bilgileri İşler?


Kolay Konferans, kolaykonferans.com hizmetini sağlamak için toplantı katılımcılarının IP adreslerini, toplantıyı barındırmak için kullanılan kullanıcı URL'si dahil olmak üzere ağ ve kullanım bilgilerini işler. Bazı durumlarda, kişisel bilgi içerebilecek bir içerik, bir kolaykonferans.com video toplantısında kullanıcı işlevselliğini sağlamak için geçici olarak saklanabilir. Kolay Konferans kullanıcıları, toplantıya katılanlara gösterebilecekleri bir ad ve e-posta adresi sağlama seçeneğine sahiptir.

Bu Bilgi Nasıl Kullanılır?


Kolay Konferans, üçüncü taraflara kişisel bilgi satma niyetinde değildir. Kolay Konferans, bu bilgileri koleykonferans.com hizmetini sunmak, hizmet ile ilgili sorunları tanımlamak, gidermek ve bu hizmeti iyileştirmek için kullanır. Ayrıca, Kolay Konferans bu bilgileri sahtekarlık veya kötüye kullanımı araştırmak için kullanabilir.

Kişisel bilgilerinizi kullanımımızla ilgili herhangi bir sorunuz veya endişeniz varsa, lütfen veri koruma birimimiz ile iletişime geçin.